บริษัท ธนเสฏฐ์เจริญทรัพย์ จำกัด รับสร้างบ้านทั่วภาคอีสาน รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน ด้วยประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพ คุณแจ๊ค Tel : 088-498-3399, 097-987-9361 Line : homeubon

ผลงานของเรา

"เราพยายามอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อบ้านที่สมบูรณ์แบบของคุณ"

คุณธนเสฏฐ์ รถมณีทวีศรี (คุณแจ็ค)

ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ธนเสฏฐ์เจริญทรัพย์ จำกัด

รับสร้างบ้านทั่วภาคอีสาน โดยทีมงานเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี " ครบจบ ในบริษัทเรา "

ผลงานส่วนหนึ่งของเรา

อัพเดทผลงานสร้างบ้านใหม่ ๆ ได้ที : Facebook/THANASETHOFFICIAL คลิ๊กเลย ! !

ส่งมอบบ้าน คุณชนัดดา

Location : อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

ส่งมอบบ้าน คุณนิจ

Location : ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ส่งมอบบ้าน คุณอัญชลี

Location : อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

ส่งมอบบ้าน คุณภานิพรรณ

Location : ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น

ส่งมอบบ้าน คุณเดือนฉาย

Location : ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

ส่งมอบบ้าน คุณวธัญญู

Location : ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ส่งมอบบ้าน คุณวิรัลพัชร

Location : ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ส่งมอบบ้าน คุณจารียา

Location : ต.พระลับ อ.ในเมือง จ.ขอนแก่น

ส่งมอบบ้าน คุณไพลิน

Location : ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ส่งมอบบ้าน คุณทองเลื่อน

Location : ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

ส่งมอบบ้าน คุณจำนงค์

Location : ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ส่งมอบบ้าน คุณรัตนา

Location : ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ส่งมอบบ้าน คุณวนิดา

Location : ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

ส่งมอบบ้าน คุณฑิตา

Location : ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ส่งมอบบ้าน คุณลไมล์

Location : ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

ส่งมอบบ้าน คุณประนอม

Location : ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ส่งมอบบ้าน คุณวิรัลพัชร

Location : ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ส่งมอบบ้าน คุณจิราพร

Location : ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ส่งมอบบ้าน คุณกิ่งดาว

Location : ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ส่งมอบบ้าน คุณเสาวนีย์

Location : ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ส่งมอบบ้าน คุณมณีรัตน์

Location : ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ส่งมอบบ้าน คุณธิติมา

Location : ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา

ส่งมอบบ้าน คุณณรงค์

Location : ต.จำปี ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

ส่งมอบบ้าน คุณแสงชัย

Location : ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

ส่งมอบบ้าน คุณประจวบ

Location : อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ส่งมอบบ้าน คุณยุทธนา

Location : ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ส่งมอบบ้าน คุณอธิวัฒน์

Location : ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ส่งมอบบ้าน คุณรัชนี

Location : ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย

ส่งมอบบ้าน คุณประมวล

Location : ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ส่งมอบบ้าน คุณคุณปราณีเทศ

Location : ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ส่งมอบบ้าน คุณกฤษณา

Location : ต.สามสวน ต.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

ส่งมอบบ้าน คุณอนงค์ทิพย์

Location : ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นขม จ.มหาสารคาม

ส่งมอบบ้าน คุณประยูร

Location : ต.หนองไฮ อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ

ส่งมอบบ้าน คุณชัยสิทธิ์

Location : ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ส่งมอบบ้าน คุณจำเนียร

Location : ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ส่งมอบบ้าน คุณวีระชัย

Location : ต.ตรวจ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ส่งมอบบ้าน ร.ต.ท. วิรุตย์

Location : ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

ส่งมอบบ้าน คุณอมรรัตน์

Location : ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ

ส่งมอบบ้าน คุณชาญชัย

Location : ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ส่งมอบบ้าน คุณบัวลัย

Location : ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

ส่งมอบบ้าน คุณปิยพงษ์

Location : ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร

ส่งมอบบ้าน คุณปราณี

Location : ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ส่งมอบบ้าน คุณกิตติพงษ์

Location : ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ส่งมอบบ้าน คุณบงกช

Location : ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ส่งมอบบ้าน คุณปิ่นอนงค์

Location : ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ส่งมอบบ้าน คุณกัญญ์วรา

Location : ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ส่งมอบบ้าน คุณณัทฐพงศ์

Location : ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ส่งมอบบ้าน คุณบุปผา

Location : ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

บริษัทธนเสฏฐ์เจริญทรัพย์จำกัดรับสร้างบ้าน1

บ้านคุณกนกวรรณ

Location : อ.ในเมือง จ.ขอนแก่น

บริษัท ธนเสฏฐ์เจริญทรัพย์ จำกัด รับเหมาสร้างบ้าน